FAQ

Algemeen

Bent u lid van UNETO-VNI?

 • Kijk voor de webservices, waarmee u data kunt integreren in uw eigen onderhoudssoftware, op de website van UNETO-VNI
 • Kijk voor de webapplicatie, waarmee u alleen kunt zoeken in de database (geen koppeling met eigen onderhoudssoftware) op de website van UNETO-VNI
Bent u geen lid van UNETO-VNI?

Vul het aanvraagformulier in op de website van UNETO-VNI

U kunt uw wachtwoord opnieuw opvragen via ‘Wachtwoord vergeten’ op de website van UNETO-VNI. Dit is voor leden. Bent u geen lid van UNETO - VNI, neem dan contact op met onze ledenservice op E: ledenservice@technieknederland.nl of T: 079 - 3250790.

Mogelijk zijn uw inloggegevens onjuist. Heeft u problemen met inloggen, mail of bel dan met de Ledenservice van UNETO-VNI.

U kunt wanneer u lid bent van UNETO-VNI uw bedrijf-/inloggegevens aanpassen op www.uneto-vni.nl. U kunt daar ook, indien u contactpersoon bent voor het lidmaatschap van UNETO-VNI, de lijst van medewerkers aanpassen, die toegang krijgen tot FGO +.Indien u geen lid bent, neem dan contact op met E: ledenservice@technieknederland.nl of T: 079-3250790

Gebruik site

U kunt uitgebreid zoeken op merk, type en zoektermen. Mocht u een ketel zoeken die niet in dit bestand is opgenomen, dan kunt u dit melden via het reactieformulier. Wij zullen dan de fabrikant verzoeken om deze ketel z.s.m. toe te voegen aan de FGO+ website. De keuze om dit te doen is aan de fabrikant.

De beschikbare storings- en servicecodes zijn sinds eind 2006 in FGO+ opgenomen indien beschikbaar gesteld door de fabrikant. De codes met toelichtingen kunnen via de website en (beperkt) met de PDA worden geraadpleegd. Zie hiervoor fgoplus.uneto-vni.nl/pda.

De onderhoudsformulieren zijn voorzien van vele onderhoudspunten. Indien de gegevens bekend zijn, worden de instelgegevens ingevuld en afgestemd op de geselecteerde ketel. Het onderhoudsformulier kunt u als checklist invoeren, opslaan en verzenden. Bekijk een voorbeeld.

Ja dit is mogelijk, maar afhankelijk van de gebruikte browser en/of PDF-reader.

U kunt een blanco onderhoudsblok bestellen in de webshop van UNETO-VNI.

Het is mogelijk om de FGO+ website op te roepen met een aantal parameters:


U kunt, alvorens een checklist te genereren, via https://fgoplus.uneto-vni.nl/Checklist?data= bepaalde gegevens opgeven welke zullen worden gebruikt om een aantal velden vooraf in te vullen. Bijvoorbeeld https://fgoplus.uneto-vni.nl/Checklist?data={"City":"Nijmegen","Address":"Bredestraat 4"}. Na het invoeren van de URL wordt u doorgestuurd naar de hoofdpagina, waarna u kunt zoeken naar het gewenste product, bekijk dit voorbeeld. Als u dan vervolgens de checklist download, zijn de door u eerder opgegeven velden al voor u ingevuld.

De mogelijke velden zijn:

 • string Address
 • string City
 • string Debtor
 • DateTime? InspectionDate (of als string yyyy-MM-dd)
 • string Location
 • long? MaintenanceNumber
 • string Name
 • string PhoneNumber

Abonnement

De kosten voor een abonnement staan vermeld op de website van UNETO-VNI:

 • Kijk voor de webservices, waarmee u data kunt integreren in uw eigen onderhoudssoftware, op deze pagina
 • Kijk voor de webapplicatie, waarmee u alleen kunt zoeken in de database (geen koppeling met eigen onderhoudssoftware) op deze pagina
Lees ook de Algemene Voorwaarden.

Het gebruik van het FGO+ abonnement is uitsluitend bestemd voor uw bedrijf, gevestigd zoals opgegeven bij de aanmelding van het lidmaatschap van UNETO-VNI. Het delen van een abonnement met andere bedrijven of bijkantoren door uitwisseling van inloggegevens is niet toegestaan. Meerdere medewerkers binnen één vestiging (één vestigingsadres) mogen gebruik maken van de inloggegevens. U dient voor iedere medewerker apart inloggegevens aan te vragen. De contactpersoon van uw bedrijf kan dit op www.uneto-vni.nl opgeven. Indien u geen lid bent van UNETO-VNI, neemt u dan contact op met onze ledenservice.

De opzegging gaat in per 1 januari van het nieuwe kalenderjaar. Lees ook de Algemene Voorwaarden.

Neem voor antwoord op financiële vragen over uw abonnement contact op met onze ledenservice.

Smartphone/tablet

De site fgoplus.uneto-vni.nl herkent automatisch of u met een smartphone of tablet inlogt. U kunt met uw smartphone of tablet de belangrijkste onderhoudspunten en storings-/diagnosecodes opvragen. Bovendien kunt u in een pdf het onderhoudsformulier downloaden en invullen.

Het opvragen van gegevens via de mobiele applicatie is in het abonnement opgenomen. De aanvullende kosten van de dataoverdracht of smartphone zijn voor uw eigen rekening.

Uw desktop (pc/laptop) moet beschikken over Internet Explorer (8 of hoger; versie 8 heeft beperkingen in schermopbouw), Chrome of Safari. Daarnaast is de applicatie geschikt voor iOS of Android Smartphone/tablet. Er dient een actieve verbinding met internet te bestaan om gegevens te raadplegen.

Speciaal voor oudere “PDA’s” en smartphones met beperkte mogelijkheden is een simpele versie van de applicatie ontwikkeld. Deze is beschikbaar via: https://fgoplus.uneto-vni.nl/pda

OK CV

In FGO+ worden de ketels opgeslagen met de omschrijving zoals de fabrikanten deze hebben aangeleverd. U dient de omschrijvingen in uw eigen systeem te mappen naar de omschrijvingen volgens FGO+

Invulbaar onderhoudsformulier/checklist

Ja, u kunt alle gewenste velden van onderhoudsformulier invullen met de bevindingen van het onderhoud. Conform het blanco onderhoudsformulier bestaan de gegevens uit drie delen die kunnen worden ingevoerd: Klantgegevens, meetgegevens en overige gegevens.

Selecteer de gewenste ketel. Na het klikken van het pdf icoon 'Checklist' wordt het onderhoudsformulier met de ingevoerde gegevens gegenereerd. U kunt nu de gegevens invoeren. Dit formulier kunt u vervolgens opslaan, afdrukken en/of emailen.

U kunt de naam, adresgegevens, telefoonnummer, locatie, debiteurgegevens, onderhoudspecificatie en datum en tijd opnemen in het formulier.

De bevindingen die tijdens het onderhoud zijn gedaan kunt u in het formulier opnemen door het invullen van de gevonden meetwaarden en het aanvinken van de velden ‘controleren’, ‘afstellen’, ‘reinigen’ en ‘vervangen’

Op het tabblad ‘Overige gegevens’ kunt u de opmerkingen, materiaalgegevens met code en omschrijving, de gegevens van de monteur en de aanvullende gegevens van de opdrachtgever, zoals een paraaf, opnemen.

U kunt zelf het onderhoudsformulier als pdf opslaan.

Ja, de gegevens uit de FGO+ database worden eenmalig gebruikt om het onderhoudsformulier (pdf) in te vullen. NAW-/algemene gegevens kunnen handmatig of vanuit een ERP systeem worden gevuld. Daarna kan het formulier lokaal worden opgeslagen als een pdf-bestand.

Ja, met de juiste pdf-reader kan het bestand weer lokaal worden opgevraagd en kunnen de gegevens worden aangepast.

 1. In het pdf bestand zelf, via een goede editor / viewer
 2. Het formulier op voorhand uitprinten en ter plaatse met pen of potlood invullen

Op zowel de pc, iOS devices (iPad / iPhone) als Android devices kan de pdf ingevuld en geprint worden met Adobe Reader. Het opslaan van een ingevulde pdf kan vanaf Adobe Reader XI.

Ja, dit is mogelijk.

Er is diverse (ook gratis) software te vinden om dit te doen. Hieronder een voorbeeld vanuit C# in combinatie met iTextSharp (open source)

using System;
using iTextSharp.text.pdf;
public class Program
{
 public static void Main(string[] args)
 {
  DisplayPdfFields("d:\\FGO-Report-20130730-214516.pdf");
 }
 private static void DisplayPdfFields(string fileName)
 {
  using (var pdfReader = new PdfReader(fileName))
  {
   foreach (var field in pdfReader.AcroFields.Fields)
   {
    var value = pdfReader.AcroFields.GetField(field.Key);
    Console.WriteLine("Field: {0} has value: {1}", field.Key, value);
   }
  }
  Console.ReadKey();
 }
}
			

Andere