Webservices

UNETO-VNI stelt de gegevens van de cv-ketels op het gebied van onderhoud ook beschikbaar via een (JSON) webservice. Op die wijze kunt u in uw eigen onderhoud- en serviceapplicatie de meest aktuele gegevens opnemen.

Informatie

Informatie over de integratie van OK CV webservices kunt u opvragen bij info@stichtingovi.nl. Ook de systeemlabel applicatie biedt mogelijkheden voor integratie/webservices. Zie hiervoor: Integratie .Veelgestelde vragen over integratie/webservices vindt u onder de FAQ.

Overzicht

Het overzicht / basis beschrijving van de elementen is hier te vinden.
De basis URL voor de services is: https://services-fgoplus.uneto-vni.nl/api De services kunnen evt. in Google Chrome i.c.m. de JSON visualizer bekeken worden.

Voorbeeld request

// Create a WebClient and set the basic authentication
var client = new System.Net.WebClient();
client.Credentials = new System.Net.NetworkCredential("username", "password");

// Download the response data
var url = "https://services-fgoplus.uneto-vni.nl/api/Boiler?productId=792DB55C-454A-4583-B745-D59D554EF01F"
var json = client.DownloadString(url);

// Map the response data to an object
var data = Newtonsoft.Json.JsonConvert.DeserializeObject<Product>(json);

// Use the data...
if (data != null && data.Details != null)
{
	Debug.Print(data.Details.ID.ToString());
}
	
FieldTypeDescription
ID string Feature Identifier. 8 characters. Format: EF999999

Example value: EF000218

Type string Feature Type. Possible types: N: Numeric, A: Alphanumeric, R: Range, L: Logical.

Example value: L

Ondersteuning

Ondersteuning bij het implementeren van de FGO+ / OK CV webservices, in uw ERP systeem, kan door 2BA geboden worden op basis van nacalculatie binnen gemaakte projectafspraken.